Ciepłe Parapety


Jest to blok podparapetowy mający swoje zastosowanie w nowoczesnym energooszczędnym budownictwie. Wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS.Zale ...

Ciepłe Parapety Kamienna Góra

Bloki podparapetowe


Jest to blok podparapetowy mający swoje zastosowanie w nowoczesnym energooszczędnym budownictwie. Wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS.

Zalety użycia ciepłego parapetu?

  • znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii
  • całkowita likwidacja mostków termicznych
  • brak zawilgoceń
  • eliminuje przedmuchy między profilem okna a parapetem
  • poprawa mikroklimatu pomieszczeń
  • nieodzowny element ciepłego montażu okien